____-_______
22 בנובמבר 2021 
י"ח בכסלו התשפ"ב
השמדת חומרי נפץ ובהם חגורת נפץ במרחב הכפר בידו שבחטיבה המרחבית "בנימין"
________800x622
WhatsApp_Ima...
WhatsApp_Ima...
השמדת חומרי נפץ במרחב העיר ג'נין שבחטיבה המרחבית "מנשה"
WhatsApp_Ima...
WhatsApp_Ima...
Powered by ActiveTrail