__________v2-06
 18 במאי 2022
י"ז באייר התשפ"ב
מפגש בכירים התקיים היום בעיר באר שבע בנושא מעבר צה"ל דרומה
 
דובר צה"ל: מפגש בכירים משותף התקיים היום בעיר באר שבע בנושא מעבר צה"ל דרומה, בהשתתפות סגן הרמטכ"ל, אלוף הרצי הלוי וראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ'.

המעבר הוגדר כמשימה לאומית וערכית בעלת חשיבות עליונה המאפשרת את חיזוק הנגב ואת שיפור תשתיותיו המבצעיות של צה"ל.

בהמשך למעבר בסיסים שבוצעו בחודשים האחרונים, צפויים בקיץ הקרוב מעברם של בית הספר למקצועות המחשב שבאגף התקשוב וההגנה בסב"ר ושל מתקן הכשרות טרום צבאיות של אגף המודיעין לבאר שבע.

המפגש עסק במספר סוגיות הקשורות למעבר דרומה, בהן מעטפת הפרט למשרתים העתידיים באזור בנושאי דיור, חינוך, קהילה ותחבורה. בנוסף, דנו משתתפי המפגש בחזון פיתוח הנגב והפריפריה, באתגרים העומדים בפיתוח התכנית, ובלוחות הזמנים למעבר.
 
במפגש השתתפו כלל ראשי היחידות שעתידות לעבור לנגב, וגורמים נוספים העוסקים בשיתופי פעולה בנושא, ראש אגף כוח האדם, אלוף יניב עשור, ראש אגף התקשוב וההגנה בסב"ר, אלוף ערן ניב, ראש אגף התכנון, אלוף יעקב בנג'ו, קצין המודיעין הראשי תת-אלוף אבי קינן, ראש מנהל מעבר דרומה במשרד הביטחון, אלון יפרח, וסגן נשיא אוניברסיטת בן גוריון, פרופ׳ דן בלומברג.

במהלך הדיון סוכם שצה״ל ועיריית באר שבע ימשיכו את העבודה המשותפת בחודשים הקרובים במיקוד בתחומי התחבורה, דיור, חינוך ואקדמיה.
 
מדברי סגן הרמטכ״ל, אלוף הרצי הלוי: ״צה״ל נמצא בחודש מבצעי אינטנסיבי מאוד גם במסגרת תרגיל ״מרכבות האש״ ויחד עם זאת עמדנו על קיום המפגש כאן בעיר באר שבע, לקראת מעבר צה״ל דרומה.  
האמירה היא ברורה: צה״ל כולו והרמטכ"ל בראשו ובשיתוף העיר באר שבע מובילים את המעבר לנגב כחלק מהמאמץ הלאומי״.

מדברי ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ': ״מעבר יחידות העילית של צה״ל לבאר שבע ולנגב מסמל את שינוי הכיוון שדרוש כדי להפוך חבל ארץ אסטרטגי זה, לאיזור הביקוש החדש של ישראל ולמרכז ידע בינלאומי".
b4167c1e-dc7...
26c4eb2c-ecd...
39da4677-1b7...
23c8a3d8-564...
Powered by ActiveTrail