__________v2-06
18 באוקטובר 2023
ג' בחשוון התשפ"ג
תמלול השיחה על השיגור הכושל שביצע ארגון הטרור הג׳יהאד האיסלאמי על בית החולים

 
אבל אומר לך, זו פעם ראשונה שאנחנו רואים טיל כזה ורסיסים כאלה, אז אני אומר לך זה של הג׳יהאד האיסלאמי 

מה

הם אומרים זה של הג׳יהאד האיסלאמי 

שזה מאצלנו? 

כנראה מאצלנו, כן 

מי אומר את זה? 

אומרים שזה רסיסים של טיל, רסיסים מקומיים, לא כמו רסיסי ישראל 

מה אומרים (שם)? 

אלוהים, מאצלנו, לא ידע להתפוצץ אלא רק בבית החולים! 

(שם) יש מצב שהם שיגרו מאחורי בית הקברות…

מה?

כנראה שהם שיגרו את זה מבית הקברות שמאחורי בית החולים, ואיך שזה יצא התקלקל ונפל אצלם. 

יש בית בית קברות מאחוריו? 

כן, הרי  נמצא ברחבה בדיוק! 

איפה זה בדיוק, כשאתה נכנס לרחבה? 

איך שאתה בא להיכנס לרחבה אז אתה לא ממשיך לעיר אלא מצד ימין שלו נמצא בית חולים

אה מכיר
Powered by ActiveTrail