__________v2-06
25 באוקטובר 2023
 
י' בחשוון התשפ"ד
WhatsApp_Ima...
תרגום מתוך הטקסט: "עליכם להשחיז את להבי חרבותיכם ולהיות טהורים בכוונותיכם בפני אללה. דעו כי האויב הוא מחלה שאין לה תרופה, מלבד עריפת הראשים ועקירת הלבבות והכבדים. הסתערו עליהם!"
Powered by ActiveTrail